Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van de Stichting het Houtpaviljoen.

Stichting Houtpaviljoen, het bestuur en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site. Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Houtpaviljoen is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor diensten/producten, inhoud van diensten/producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde dienst-, product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die je op de site invult, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Ze zullen voor het doel waarvoor jij de gevraagde informatie hebt gegeven worden gebruikt.

Stichting het Houtpaviljoen gebruikt beveiligingstechnieken om verlies of andere aantasting van informatie te voorkomen. We gebruiken jouw gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen af te stemmen. Jouw gegevens zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Als je er bezwaar tegen hebt dat jouw gegevens bij ons geregistreerd staan, kan je dat aan ons doorgeven. Jouw gegevens worden dan onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.

Mocht je nog vragen hebben over deze disclaimer en privacy statement, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

Vestigingsadres:
Het Houtpaviljoen
Kokermolen 11
3994 DG Houten
www.houtpaviljoen.nl
E info@houtpaviljoen.nl

De statuten van de Stichting Houtpaviljoens zijn op de website gepubliceerd.  Het bestuur ontvangt geen beloning. De doelstellingen zijn in de statuten te vinden, de uitwerking op de website.